פרוייקט שורשים בהר

פרוייקט רגבים

כדי להקים קבוצה ערכית איכותית השואפת ללימוד תורה, עבודה חקלאית וקידום ערכים חברתיים

הוקם בשיתוף פעולה עם ישיבת "מקור חיים" פרויקט "שורשים בהר". מדובר בתלמידי כיתה ט ב"מקור

חיים" שבחרו לשלב בסדר יומם עבודה חקלאית על בסיס קבוע. הפרויקט מופעל ע"י צוות משותף

ל"מקור חיים" ו"סדנת שילוב" ולעבודה שותפים נערים ובחורים הלומדים בסדנא.