20180509_090520.jpg

מרחב משלב

המרחב המשלב הנה תכנית שנועדה לסייע לתלמידים  בעלי הפרעת קשב וריכוז הלומדים במסגרת חינוך רגיל.  הנחת העבודה היא שהפרעת קשב וריכוז הנה לקות נפוצה ביותר הפוגעת בתחומי תפקוד רבים של התלמיד. בנוסף, לעתים קרובות ילדים אלו סובלים גם מלקויות נלוות כמו: ליקויי למידה, קשים מוטוריים, הפרעות במצב הרוח ובעיות התנהגות. כתוצאה מכך, תלמידים רבים נושרים למסגרות החינוך המיוחד או מסיימים את לימודיהם במערכת החינוך כשהם סובלים מקשיים לימודיים, חברתיים ורגשיים ניכרים ובלי שקנו כלים אפקטיביים להתמודד עם הלקות ומבלי

יכולת להביא את כישוריהם ויכולותיהם לידי ביטוי.

 כדי לאפשר לילדים להתמודד טוב יותר עם הלקות ולהגדיל את הסיכויים שלהם לשרוד במערכת החינוך הרגיל, פיתחנו את תכנית "מרחב".

תכנית זו מאפשרת לתלמידים מהחינוך הרגיל ליהנות יום בשבוע מתכנית תמיכה מקצועית במרכז שיכול לספק פעילויות מגוונות שבדרך כלל לא  זמינות בבית ספר  כמו, קרמיקה , כלבנות, נגרות, הישרדות ביער, קליעת סלים ופעילויות נוספות.

כמו כן, תכנית זו היא תכנית מניעתית הנותנת תמיכה לילדים עם הפרעות קשב כך שיוכלו להישאר במערכת החינוך הרגיל ולא לנשור לחינוך המיוחד או לרחובות. 

התכנית מורכבת ממיפוי, בניית תכנית עבודה מותאמת לילד שתבוצע ביום הפעילות במרחב. התוכנית מאפשרת הפוגה מבית הספר, חיזוק הביטחון העצמי

 וטיפול מוקד ואפקטיבי בבעיות הקשב והריכוז

 

שימו לב- בשנת תשפ"א לא תתקיים רכיבה טיפולית!