0B9A2325.JPG

קהילת גבעות

היישוב גבעות הינו יישוב מתחדש אשר קיים במתכונתו הנוכחית חמש שנים והוקם על מנת לבנות קהילה המשלבת חברים בעלי צרכים מיוחדים. הישוב מונה כיום 45 משפחות, ביחד עם 7 דירות של אנשים עם צרכים מיוחדים.

כשסדנת שילוב עברה ליישוב לפני 5 שנים, הצטרפו אליה 19 משפחות, ובמהלך השנים נוספו עוד משפחות שראו בשילוב דרך חיים.

 מושקעת מחשבה ופעילות רבה על מנת לבנות קהילה פעילה עצמאית ומתפקדת, המשלבת בתוכה באופן מובנה את בעלי הצרכים המיוחדים החיים בקהילה. יש רכזת שילוב מטעם היישוב שאחראית על מציאת הזדמנויות לשילוב והפיכת דיירי הסדנא לחלק פעיל ומרכזי בקהילה.