אקלים מיטבי

לפעמים כשנכנסים לכיתה מרגישים שהיא עובדת היטב. הקשר בין התלמידים והמורה טוב. הילדים עוסקים במגוון פעליויות ומתייחסים בכבוד זה לזה. גם המורה נינוח. הדברים הולכים בקלות. נעים להיות בכיתה הזאת.

גם בכיתה השנייה מתנהל שיעור, אבל כאן מרגישים את המתח באוויר. המורה מתוח, הקול שלו מאומץ, התלמידים נראים מתוחים. יש הבדל באקלים בין הכיתות.

כדי שהתלמידים יתקדמו בלימודים, ערכי בית הספר יוטמעו והחלום ישמר יש צורך באקלים טוב בכיתה. האומנות החשובה ביותר של המורה היא יצירת אקלים טוב. כמו כל אומנות- אין מתכון מדוייק איך עושים זאת, אך יש מרכיבים שחשוב לשים לב אליהם.

צריך לשים לב שזוהי מערכת יחסים בין מורה לכיתה. לפעמים המורה רוצה להיות כמו חבר, או אח גדול,

מדריך, אבא או אמא. לפעמים הוא לא רוצה להיות מורה. כדי ליצור אקלים טוב בכיתה על המורה להיות מורה. להבין שזכותו וחובתו להיות סמכות בכיתה. זכותו וחובתו להוביל למידה, להקנות דפוסי התנהגות. והכיתה- היא כיתה, ולא אוסף יחידים.

כשהמורה רואה למולו כיתה הוא יכול לבדוק מה הם המאפיינים שלה.

יש כיתות תוססות, אחרות סקרניות, רגועות או רדומות. המורה צריך לאתר את המרכז העובד של הכיתה, התלמידים שמוסיפים בנוכחותם, אלה שאם הם לא מגיעים יום אחד אז משהו בכיתה חסר. חושב להקדיש את מלוא תשומת הלב ולטפח את המרכז הזה. להפוך אותו לקבוצה מובילה. כאשר תשומת הלב של המורה ממוקדת במרכז העובד של הכיתה, המרכז הזה מתחזק והשפעת השוליים מתמעטת מעצמה. המורה צריך לדבר פחות- ברור איך לעבוד ואיך להתנהג. לעומת זאת, אם המורה מתמקד בכל פרט ופרט באופן אישי מרכז הכיתה נוטה להתפזר, נורמות ההתנהגות מתעמעמות והמורה מוצא את עצמו בהתמודדות אין סופית עם כללי משמעת. המורה מוצא את עצמו מתמקד שוב ושוב בשוליים של הכיתה והם הולכים מתרחבים עד שהם הופכים למרכז. כאשר מסתכלים על הכתה כאוסף של פרטים היא הופכת למשפחה גדולה מאוד, והמורה מרגיש צורך לתת תשומת לב אישית לכל תלמיד ותלמיד. כתוצאה מכך הוא מתעייף ונשחק.

כאשר המורה הוא שוחר טוב ורוצה להגיע לכל התלמידים הוא באופן טבעי מקדיש מחשבה רבה לשוליים. כדי לטפח אקלים טוב בכיתה חשוב להיות מודע לנטייה הטבעית זו ובאופן מודע להקדיש מחשבה דווקא לתלמידים הטובים, אלו שמוסיפים, שבונים את הלב העובד של הכיתה, ולמעט במחשבה על המפריעים. חשוב להתאים את המשימות הכיתתיות כך שיתאימו למרכז הכיתה. כאשר המרכז יעבוד היטב והאווירה בכיתה תהיה טובה- יהיה זמן לשים לב ולטפח את השוליים.

מטבע הדברים המורה מעסיק את עצמו בבעיות ובקשיים של הכיתה. חשיבה זו על כל הקשיים היא אחד מגורמי השחיקה העיקריים. הקשיים לא נשארים בכיתה אלא מלווים את המורה לאורך כל יומו. הפסקה מודעת של מחשבות אלו והקצאת פרקי זמן לחשיבה חיובית על מטרות הכיתה, התקדמות הכיתה והתקדמות

תלמידים ספציפיים תחזק את המורה ותשפר את האוירה בכיתה.

אקלים טוב הוא אקלים המתאים למורה הזה של הכיתה הזאת, ולאופי הקשר ביניהם. לי למשל, מתאימות כיתות תוססות. תמיד תמהתי באיזה מהירות הופכים 30 "ילדים טובים ירושלים" שקיבלתי בתחילת השנה לחבורה סוערת ותוססת. כשהכיתה תוססת אני יכולה ללמד. למורים אחרים מתאימות כיתות שקטות. יש מורים שהכיתות שלהם מעמיקות בעניינים חברתיים, וכיתות אחרות מפתחות הישגיות לימודית. כאשר האקלים הוא טוב הוא מתאים למורה ולתלמידים.

אחרי שבנינו בית ספר חלומי אפשר להמשיך לעבר הצבת מטרות