DNA של בית ספר

ד.נ.א בית ספרי

כאשר יש לבית ספר חלום הוא צריך להיות מוטבע ב ד.נ.א שלו.

 זה לא מספיק לחלום ולדבר על חופש ומרחבים כאשר המורים והתלמידים כלואים בין מסדרונות מחניקים. אי אפשר לדבר על חופש כאשר המנהל מפחד מהמפקח ולכן מלחיץ את המורים שבתורם אומרים לתלמידים שאם הם לא ילמדו טריגונומטריה לא תהיה להם בגרות וסופם להיות מנקי רחובות.

עלינו לדאוג שהחלומות יהיו מוטבעים ב ד.נ.א של בית הספר, ישפיעו על בחירת המורים ותכני הלימודים. החלום צריך להתבטא במערכת השעות ובתעודה. אם החלום שלנו הוא סקרנות ואהבת דעת (למשל) אז המנהל צריך להיות אדם סקרן ואוהב דעת. למידה תהיה משובצת באופן ספונטאני בסדר היום שלו. כשהוא יבחר מורים הוא ישאל אותם מה מסקרן אותם? ויקבל רק מורים שמתעניינים במשהו. בבית ספר כזה לעולם לא יהיו השתלמויות מורים משעממות. למורים יוקצה זמן במערכת ללמד מקצועות שמעניינים אותם.

בבית הספר הזה המנהל והמפקח יעודדו את המורים לסטות מנושאי השיעור אם עלה נושא מעניין. יוקדשו שיעורים לנושאי לימוד שמעניינים את התלמידים, ותמצא דרך לבטא את התקדמותו של התלמיד בנושא 'שלו' גם בתעודה.

כך מטמיעים את החלום ב ד.אנ.א של בית הספר